GLEAT旗揚げ大会メイン、伊藤貴則(左)対SHO
GLEAT旗揚げ大会メイン、伊藤貴則(左)対SHO
×